Följande är en lista på mina Operabesök

Datumlösa (skall komplettera):

Totalt 69 hela föreställningar besedda